Vuokratyön edut – Miksi työllistyä vuokrafirman kautta?

Vuokratyö alkoi yleistyä Suomessa vuosituhannen alussa, kun teollisuus- ja rakennusyritykset alkoivat ensimmäisten joukossa rekrytoida työntekijöitä vuokratyöfirmojen kautta. Siitä lähtien henkilöstövuokrauksen suosio on kasvanut merkittävästi kaikilla aloilla ja vuokratyö on ollut kasvavasti esillä. Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) mukaan nykyään noin satatuhatta suomalaista työllistyy vuokrafirman kautta.

Mitä on vuokratyö?

Vuokratyö on yleistä monella alalla, mutta eniten vuokratyötä käytetään metallialalla, toimisto- ja taloushallinnossa, rakennuksilla, hotelleissa ja ravintoloissa, varastoissa, kaupoissa ja hoitoalalla. Vuokratyöntekijöinä työskenteli Suomessa viime vuonna 100 000 henkilöä, joka vastasi noin 30 000 henkilötyövuotta. *

Vuokratyö työnä ei poikkea muusta työstä. Pääasiallisin ero on kuitenkin se, miten työntekijä työllistyy. Tavallisesta poiketen työntekijä ei tee työsopimusta käyttäjäyriyksen eli sen yrityksen kanssa, jolle hän työn tekee, vaan henkilöstövuokrausfirman kanssa.

Otetaanpa esimerkki. Yritys X (käyttäjäyritys) tarvitsee työntekijän rakennustyömaalle ja ulkoistaa rekrytointiprosessin Jobiolle (vuokrafirma). Rakennustyöntekijä huomaa Jobion sivuilla, että Yritys X hakee rakennusapumiestä, hakee työpaikkaa ja tulee valituksi. Työntekijä tekee työsopimuksen Jobion kanssa, mutta varsinainen työ suoritetaan Yritys X:lle. Jobio maksaa siten palkan ja hoitaa muut työnantajan velvoitteet, ja Yritys X vastaa työn suorittamisesta ja opastaa ja ohjaa työnteossa.

Vuokratyön edut

Vaikka laki säätää, että vuokratyöntekijät ovat yhdenvertaisia muiden työntekijöiden kanssa, vuokratyö herättää usein ennakkoluuloja. Eikä ihme. Jo Palvelualojen ammattiliiton (PAM) sivuilta löytyy pitkä lista vuokratyön haitoista. Haittapuolina listataan muun muassa epävarmat tulot ja tulevat työt, jatkuva sopeutuminen uusiin työoloihin, ja se, ettei työpaikan luottamusmies voi edustaa vuokratyöntekijää.

Toiset saattavat kuitenkin kokea tällaiset haitat etuina. Useimmille vuokratyö ei merkitsekään epävarmuutta vaan pikemminkin vapautta. Siksi teimmekin listan niistä vuokratyön eduista.

  1. Joustavat työajat ja työtehtävät

Työllistymällä vuokratyöfirman kautta työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin, ja työtehtäviin. Muun muassa Helsingin Sanomien haastattelussa sanotaankin, että vastoin yleistä käsitystä vuokratyö alkaa olla yhä enemmän työtekijöitä varten.

  1. Mahdollisuus myös pitkäaikaiseen työsuhteeseen

Vuokratyönteko ei välttämättä tarkoita pelkästään pätkä- ja keikkatöitä. Monet vuokratyöntekijät voivat työllistyä vuosia samalle käyttäjäyritykselle. Lisäksi PAMin mukaan noin 5 % vuokratyöläisistä työllistyy käyttäjäyritykseen.

  1. Vapaus vaikuttaa työmäärään

Vakituinen työpaikka ei ole kaikille se paras ratkaisu työllistyä vaan monet vuokratyöntekijät pitävät vuokratyön tarjoamasta vapaudesta. HPL:n alkuvuodesta teettämän kyselyn mukaan vain 17 % halusi vakituisen työn vuokrafirmasta. Vuokratyöntekijällä onkin vapaus vaikuttaa työmäärään oman elämäntilanteen mukaan.

  1. Ammattiliitto myös vuokratyöntekijän oikeus

Vaikka PAM listaa luottamusmiehen tuen puuttumisen vuokratyön haittapuolena, ammattiliittoon kuuluminen on myös vuokratyöntekijän oikeus. HPL:n teettämän kyselyn mukaan vähän alle puolet vuokratyöntekijöistä kuuluukin ammattiliittoon. Useimmiten vuokratyöntekijä maksaa itse jäsenmaksut ja on näin oikeutettu myös työttömyyskorvaukseen.

  1. Monipuoliset työllistymismahdollisuudet

Vuokratyön on tutkittu olevan myös erinomainen vaihtoehto hankalassa taloustilanteessa. HPL:n kyselyn mukaan vuokratyö on hyvä keino työllistyä vaikeina talousaikoina. Yksi tärkeimmistä syistä, miksi työntekijä hakeutuu töihin vuokrafirman kautta onkin monipuoliset työllistymismahdollisuudet ja se, että muutoin saattaisi jäädä työttömäksi.

Vuokratyö tarjoaakin siis uusia mahdollisuuksia työntekijöille. Toiselle vuokratyö voikin olla parempi ratkaisu siinä missä toisen ehdottomasti haluaa vakituisen työsuhteen. Olisiko vuokratyö vaihtoehto sinulle? Hae avoimia vuokratyöpaikkoja täältä.

*Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL)

Tekijä: Tomi Laaksola

Liiketoimintajohtaja

Vastaa