Työn tulevaisuus – 5 trendiä

Tulevaisuuden työ - 5 trendiä

Tulevaisuuden työ on ollut viime aikoina vahvasti tapetilla. Heinäkuussa aihe oli esillä Suomi Areenalla*, jossa keskusteltiin suomalaisen työn tilasta, ja tulevaisuudesta.

Tulevaisuuden työhön Suomessa tulevat vaikuttamaan väestön ikääntyminen, kasvava kansainvälinen kilpailu ja digitalisaatio. Näistä seikoista johtuen Suomi Areenan** keskustelussa arvioitiin, että tulevaisuudessa työ tulee eroamaan asenteiden, globalisaation, robotisaation ja roolien osalta. Myös työntekijöiden asenteen merkitys tulee kasvamaan.

– Työelämän murroksen myötä työn muodot, ajat ja paikat ovat suuressa muutoksessa. Työelämässä tarve joustoille ja joustavuudelle nousee työntekijöiden kannalta yhä tärkeimmäksi tekijäksi. Tuloksissa mielenkiintoista oli se, että erityisesti isommissa yrityksissä tarve muutosvalmiudelle ja sopeutumiskyvylle korostuu, vaikka perinteisesti nämä ominaisuudet on liitetty pieniin, ketteriin yrityksiin, kertoo Suomalaisen Työn Liiton puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama Suomalaisen Työn Liiton verkkosivuilla. ***

Tulevaisuuden työhön tulevatkin siis vaikuttamaan seuraavat viisi trendiä. ****

1. Uudet käyttäytymismallit

Kukapa olisi 10 vuotta sitten uskonut, että ihmisistä on julkisesti saatavilla tietoja, joita kuka tahansa voi lukea, nähdä ja kuulla? Nykyään ihmiset ovat tottuneet jakamaan tietojaan, rakentamaan yhteisöjä, ja tekemään yhteistyötä. Kaikki nämä käyttäytymismallit tulevat siirtymään myös yritykseen ja tulevat muokkaamaan tulevaisuudessa työskentelymalleja.

2. Teknologinen kehitys

Big data, Internet of things, robotit, automaatio ja niin edelleen. Teknologinen kehitys tulee vahvasti muokkaamaan työtapojamme. Pilvipalvelut mahdollistavat työntekijöiden vahvan osallistumisen ja robotit sekä muut ohjelmistot pakottavat meitä pohtimaan työn uudelleenorganisointia. Big data antaa entistä parempaa informaatiota työstä ja uudet alustat mahdollistavat tehokkaamman kommunikaation ja informaation jakamisen missä vain, milloin vain ja minkä tahansa laitteen välityksellä. Esimerkiksi rakennusalalla teknologinen kehitys mahdollistaa muun muassa parempaa tiedonjakoa, joka tulee parantamaan prosesseja ja uudet älyjärjestelmät helpottavat suunnittelua ja parantavat työn laatua.

3. Milleniaalit työllistyvät

On ennustettu, että vuoteen 2020 mennessä työvoimasta 50 % on milleniaaleja. Vuoteen 2025 tämä luku tulee kasvamaan 75 %:tiin. Vaikka millenniaalit tulevat haastamaan perinteiset toimintatavat, suurin vaikutus on kuitenkin työvoiman murros, kun suuret ikäluokat jäävät pois työelämästä ja milleniaalit tulevat tilalle. Tämä sukupolven työntekijät ovat diginatiiveja, jonka takia organisaatioiden tulee muuttaa toimintatapoja houkutellakseen parhaat talentit.

4. Liikkuvuus ja digitalisaatio

Tulevaisuudessa fyysinen sijainnin merkitys tulee vähentymään merkittävästi. Kunhan työntekijöillä on toimiva Internet-yhteys, työntekijöiden sijainnilla ei ole juuri merkitystä. Toki aikavyöhykkeet asettavat omat haasteensa, mutta työntekijät pystyvät tekemään samat työt toimistolta tai töistä käsin. Toisilla aloilla kuitenkin fyysinen sijainti saattaa olla tärkeää, mutta digitalisaatio tuo toisaalta muita mahdollisuuksia, kuten työajan säästöä ja tehokkuuden parantamista. Lue lisää rakennusalan digitalisaatiosta täältä http://finnbuild.messukeskushelsinki.fi/digitalisaatio-rakennusalalla-miten-tulevaisuuden-kilpailukyky-ja-tuottavuus-varmistetaan/

5. Globalisaatio

Globalisaatio vaikuttaa siihen, ettei rajoja juuri ole. Toki maantieteelliset rajat säilyvät, mutta työnteko tulee kansainvälistymään merkittävästi. Maailma on muokkautumassa yhdeksi suureksi kaupungiksi, kun kieli, valuttaa ja sijainti ovat yhä merkityksettömämpiä. Voit työskennellä Suomesta käsin, vaikka asiakas fyysisesti sijaitseekin Pekingissä. Myös työntekijät tulevat kasvavissa määrin etsimään töitä globaalisti.

 

*http://suomalainentyo.fi/2016/07/13/suomiareenassa-keskusteltiin-supertyontekijasta-ja-tulevaisuuden-tyosta/

** http://suomalainentyo.fi/2016/07/13/suomiareenassa-keskusteltiin-supertyontekijasta-ja-tulevaisuuden-tyosta/

*** http://suomalainentyo.fi/2016/07/12/tulevaisuuden-supertyontekijalta-odotetaan-monipuolista-osaamista-tyonantajilta-vastuullisuutta-ja-eettisyytta/

**** https://thefutureorganization.com/five-trends-shaping-future-work/

Tekijä: Tomi Laaksola

Liiketoimintajohtaja

Vastaa