Millainen on tulevaisuuden työntekijä?

Tulevaisuuden työntekijä

Työntekijöiden merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan entisestään. Viimeaikaisissa tutkimuksissa onkin todettu, että tulevaisuuden menestyvät yritykset eivät luo arvoa enää yksin vaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Yksi tärkeimmistä sidosryhmistä ovat työntekijät, joiden osallistaminen lisää tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Kuten työ, myös työntekijät tulevat kuitenkin muuttumaan tulevaisuudessa. Samoin kuin tämän päivän työntekijä poikkeaa 80-luvun työntekijästä, myös tulevaisuuden työntekijältä odotetaan erilaista osaamista. Suomalaisen työn teettämän tutkimuksen mukaan työntekijöiltä odotetaan tulevaisuudessa hyviä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoa, ammattitaitoa, IT- ja digiosaamisesta sekä kansainvälistä suuntautumista. Esimerkiksi sosiaalinen media tulee olemaan jokaisen työntekijän arkipäivää ja teknologian kehityksen ansiosta.

Jotta työntekijät pystyisivät ennakoimaan muuttuvia työelämän vaatimuksia, teimme Forbesin artikkelin pohjalta listan siitä, minkälainen on tulevaisuuden työntekijä.

1. Joustavuus ja projektityö

Tulevaisuudessa suuren osan työntekijöistä ei tarvitse enää työskennellä toimistolla klo 9-17. Työntekijöistä tulee nimittäin yhä joustavampia työaikojen, työympäristön ja työtehtävien suhteen.

Myös työn luonne tulee olemaan yhä joustavampaa, kun projektiluonteinen työ yleistyy. Vaikutuksista työsuhteista tulee yhä harvinaisempia ja työntekijän työnteko pirstaloituu eri työnantajien välille. Toisille tämä luo epävarmuuden tunnetta, mutta toisille se luo vapautta. Lue lisää esimerkiksi vuokratyön eduista täältä.

2. Vanhanaikaisten työpolkujen katoaminen

Perinteisesti työntekijät ovat aloittaneet uransa organisaatiossa pyramidin pohjalta ja kohonneet vuosien saatossa pyramidissa ylemmäs. Monet ovat nimittäin aloittaneet uransa harjoittelijana ja edenneet aina johtajatasolle saakka. Ykköskohdan työn pirstaloituminen tulee kuitenkin muuttamaan myös tätä kaavaa, ja työntekijät tulevat tulevaisuudessa rakentamaan omat urapolkunsa sen mukaan, mitä he haluavat tehdä, missä he haluavat työskennellä ja miten.

3. Informaation jako

’Tieto on valtaa’ –tyyppinen ajattelutapa tarkoitti, että työntekijät varjelivat tarkkaan tietoja, jottei kukaan muu voisi ottaa kunniaa heidän ideoistaan. Tulevaisuudessa tämä ajattelutapa tulee kuitenkin muuttumaan, ja ne työntekijät, jotka ovat valmiita jakamaan informaatiota, menestyvät. Uusi ajattelutapa tuleekin olemaan ’Jakaminen on valtaa’.

4. Uudet kommunikaatio- ja yhteistyötavat

Sähköposti tulee jäämään unholaan tärkeimpänä viestintäkanavana, kun uudet, tehokkaammat tavat viestiä ja tehdä yhteistyötä yleistyvät. Uudet teknologiat, kuten sisäiset yhteistyöalustat, tulevat syrjäyttämään sähköpostin ja helpottamaan jokapäiväistä työntekoa ja kommunikointia.

5. Jokainen voi olla johtaja

Aikaisemmin työntekijät olivat hiljaisia työmyyriä, joilla ei juurikaan ollut ääntä organisaation sisällä. Digitalisaatio tulee kuitenkin muuttamaan tämän tulevaisuudessa. Viestintä ei ole enää yksisuuntaista ylhäältä alas tapahtumaa viestin välittämistä, vaan kaksisuuntaista kommunikaatiota. Työntekijät pystyvät tulevaisuudessa jakamaan ideoita ja ajatuksia ja johtamaan näin osaltaan organisaation kehitystä. Tämä tekee paitsi työntekijöiden työstä mielekkäämpää, mutta myös parantaa yrityksen kehitysmahdollisuuksia, kun näkökulmat, joita ei aikaisemmin kuultu, pystytään nyt ottamaan huomioon päätöksenteossa.

6. Osaamisesta oppimiseen

Kun tiedonhankinta helpottuu, työntekijät siirtyvät osaajista oppijoiksi. Toki ammattitaito on edelleen ensisijaisen tärkeää, mutta ne työntekijät, jotka ovat valmiita oppimaan, tulevat saamaan lyömättömän edun muihin nähden. Jatkuva oppiminen tuleekin olemaan ensisijaisen tärkeää tulevaisuuden työntekijöillä.

Tekijä: Tomi Laaksola

Liiketoimintajohtaja

Vastaa